Japanese Kimono Fashion Show

Commentary on Japanese Kimono followed by a fashion show of traditional Japanese Kimonos, modern Japanese Kimonos, and Kimono inspired dresses.

CLOSEST METRO

Smithsonian